Ptfe.pro

ข่าวสารอุตสาหกรรม
 1 
ที่เกี่ยวข้อง ข่าว
อ่านเพิ่มเติม >>
Jun .25.2024
Mar .26.2024
Mar .18.2024
ประสิทธิภาพและการใช้งานของท่อ PTFE ประสิทธิภาพและการใช้งานของท่อ PTFE
Mar .01.2024
ท่อ PTFE (Polytetrafluoroethylene) มีข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับท่อประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลที่มีอุณหภูมิสูงและแรงดันสูง มีข้อได้เปรียบเป็นพิเศษในการใช้งาน เช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ เครื่องกาวร้อน เครื่องเป่าขึ้นรูป เครื่องวัลคาไนเซอร์ เครื่องวิ่งร้อน สายเบรก และอื่นๆ ท่อ PTFE ได้รับความนิยมอย่างสูงในอุตสาหกรรมเหล่านี้